Zestawienie Podwykonawców


Serwis dla podwykonawców GDDKiA:
https://www.gddkia.gov.pl/pl/3973/Serwis-dla-podwykonawcow

L.p. Pełna nazwa podmiotu Ogólny opis zakresu prac i / lub robót Nr pisma Status
1 P.P.H.U. „NOWA” Dorota Nowak Wycinka drzew i krzewów wraz z usunięciem karpin oraz
wykonanie rozbiórek obiektów kubaturowych i podziemnych
GDDKIA-0052/19/D/Jsap/A1-C
z dnia 07.02.2019 r.
ZPW-001/D/A1-C
z dnia 12.02.2019 r.
Umowa z uwagami

Umowa bez uwag
2 STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o. Wykonanie nawierzchni betonowych wraz z podbudową ZPQW-002/D/A1-C
Z dnia 15.03.2019
ZPW-002 rew.1/D/A1-C
Umowa zgłoszona / bez uwag

W trakcie rozpatrywania
3 Artur Szymon Malinowski Biuro
Projektów i Realizacji TELBEST
Wykonanie przebudowy sieci telekomunikacyjnych ZPW-003/D/A1-C
z dnia 28.03.2019 r.
Umowa zgłoszona / bez uwag
4 FREZDROG Kazimierz Gaweł
Barbra Gaweł Spółka Jawna
Wykonanie rozbiórek elementów dróg,
rozebrania nawierzchni z mieszanek
mineralno-bitumicznych oraz wykonanie
frezowania nawierzchni asfaltowych
ZPW-004/D/A1-C
z dnia 28.03.2019 r.
Umowa zgłoszona / bez uwag
5 Tree Capital Sp. z o.o. Rozbiórka obiektów inżynierskich ZPW-005/M/A1-C
z dnia 17.05.2019 r.
Umowa zgłoszona / bez uwag
6 Gazonaft Sp. z o.o. Wykonywanie przebudowy sieci gazowych ZPW-006/D/A1-C
z dnia 31.05.2019 r.
Umowa zgłoszona / bez uwag
7 Baume Sp. Z o.o. Wykonanie Robót ziemnych ZPW-007/D/A1-C
z dnia 05.06.2019
Umowa zgłoszona / bez uwag
8 Zbigniew Kępiński Zakład usługowy "KASPOL" Wykonanie przebudowy sieci sanitarnej i melioracyjnej ZPW-008/D/A1-C
z dnia 10.06.2019
Umowa zgłoszona / bez uwag
9 Zakład Robót Inżynierskich Henryk Chrobok
i Hubert Chrobok Sp.j.
Wykonanie tymczasowych ścianek szczelnych ZPW-009/M/A1-C
z dnia 13.06.2019
Umowa zgłoszona / bez uwag
10 DAV TRANS Dawid Przystański Roboty ziemne ZPW-010/M/A1-C
z dnia 18.06.2019
Umowa zgłoszona / bez uwag
11 MET-WAR Sp. Z. o.o Wykonanie przebudowy sieci SN i NN ZPW-011/D/A1-C
z dnia 25.06.2019
Umowa zgłoszona / bez uwag
12 IG-STAL Ireneusz Golec Montaż stali zbrojeniowej ZPW-011/M/A1-C
z dnia 25.06.2019
Umowa zgłoszona / bez uwag
13 P.U. BUD-STAL Łukasz Wrona Montaż stali zbrojeniowej ZPW-012/M/A1-C
z dnia 25.06.2019
Umowa zgłoszona / bez uwag
14 WŁODAR Wiesław Włodarczyk Sp. Jawna Rozbiórka obiektów inżynierskich W-005/06/19/A1-C
z dnia 27.06.2019
Umowa zgłoszona / bez uwag
15 AKFA Sp. Z o.o. Sp. K Roboty ziemne ZPW-012/D/A1-C
z dnia 27.06.2019
Umowa zgłoszona / bez uwag
16 MET-WAR Sp. Z. o.o Wykonanie przebudowy sieci SN i NN ZPW-011-rew.1/D/A1-C
z dnia 27.06.2019
Umowa zgłoszona / bez uwag
17 Łukasz Pawłowski–Firma Budowlana Roboty ogólnobudowlane ZPW-015/M/A1-C
z dnia 30.07.2019
Umowa zgłoszona / bez uwag
18 Jarosław Dąbrowski PROBUD Wykonanie przebudowy sieci wodociągowej ZPW-016/D/A1-C
z dnia 02.08.2019
Umowa zgłoszona / bez uwag
19 Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych
BUDEX Sp. Zoo
Roboty budowlane ZPW-017/M/A1-C
z dnia 14.08.2019
Umowa zgłoszona / bez uwag
20 Zakład Robót Inżynieryjnych
Henryk Chrobok i Hubert Chrobok Sp. j.
Posadowienia obiektu WD-330 oraz WD-332
w technologii DSM
ZPW-018/M/A1-C
z dnia 27.08.2019
Umowa zgłoszona / bez uwag

Zestawienie Dostawców


L.p. Pełna nazwa podmiotu Ogólny opis zakresu prac i / lub robót Nr pisma Status
1 PW "Kama Trans" Kamila Szymczyk Grabowska Dostawa betonowych barier drogowych
dwustronnych typu "JERSEY"
GDDKIA-0041/19/D/AKo/A1-C
z dnia 10.01.2019
ZD-004/D/A1-C z dnia
25.04.2019 r.
Umowa zgłoszona / bez uwag
2 "TJM - Inwestycje Sp. z o.o." Sprzedaż i dostawa posiłków profilaktycznych GDDKIA-0044/19/D/AKo/A1-C
z dnia 15.01.2019
Umowa zgłoszona / bez uwag
3 "KWAZAR Corporation Sp. z o.o." Zakup i dostawa materiałów w postaci
separatorów ruchu typu U25-c
GDDKIA-0043/18/D/AKo/A1-C
z dnia 15.01.2019
Umowa zgłoszona / bez uwag
4 Kopalnie Odkrywkowe Surowców Drogowych S.A Dostawa kruszywa łamanego 0-31,5 GDDKIA-0049/18/D/JSap/A1-C
z dnia 28.01.2019
Umowa zgłoszona / bez uwag
5 Mentor Consulting Dostawa budek lęgowych dla ptaków ZD/001/D/A1-C
z dnia 20.03.2019
Umowa zgłoszona / bez uwag
6 ZZMET Sp. z o.o. Dostawa i montaż tablic informacyjnych Budowy ZD-002/D/A1-C
z dnia 4.04.2019 r.
Umowa zgłoszona / bez uwag
7 KWAZAR Corporation Sp. z o.o. Dostawa separatorów ruchu U-25C ZD-003/D/A1-C
z dnia 23.04.2019 r.
Umowa zgłoszona / bez uwag
8 PW "Kama Trans"
Kamila Szymczyk Grabowska
Dostawa betonowych barier drogowych ZD-004/D/A1-C
z dnia 25.04.2019 r.
Umowa zgłoszona / bez uwag
9 Meblarstwo Bogdan Kosela Pocięcie i dostawa tarcicy na potrzeby budowy ZD-005/D/A1-C
z dnia 07.06.2019 r.
Umowa zgłoszona / bez uwag
10 Thyssenkrupp Materials Poland S.A Dostawa zbrojeniowej stali ZD-006/M/A1-C
z dnia 18.06.2019 r.
Umowa zgłoszona / bez uwag
11 F.H.U. Czester Dostawa obiadów dla pracowników fizycznych ZD-007/D/A1-C
z dnia 09.07.2019 r.
Umowa zgłoszona / bez uwag
12 EKOTECH Sp. z o.o. Dostawa popiołu do osuszania TEFRA 15 i 25 ZD-008/D/A1-C
z dnia 16.07.2019 r.
Umowa zgłoszona / bez uwag
13 TMFuel Sp. z o.o. Dostawa paliwa ZD-009/D/A1-C
z dnia 17.07.2019 r.
Umowa zgłoszona / bez uwag
14 Górażdże Beton Sp. z o.o. Dostawa betonu C30/37 ZD-010/M/A1-C
z dnia 18.07.2019 r.
Umowa zgłoszona / bez uwag
15 Dyckerhoff Polska Sp. z o.o. Dostawa betonu i stabilizacji ZD-011/M/A1-C
z dnia 23.07.2019 r.
Umowa zgłoszona / bez uwag
16 Górażdże Beton Sp. z o.o. Dostawa mieszanki betonowej ZD-010/M/A1-C/rew.1
z dnia 08.08.2019 r.
Umowa zgłoszona / bez uwag
17 KWAZAR Corporation Sp. z o.o. Dostawa separatorów ruchu U-25C ZD-012/D/A1-C
z dnia 07.08.2019 r.
Umowa zgłoszona / bez uwag
18 Przedsiębiorstwo „JASTA” Sp. z o.o. Usługa utylizacji martwej zwierzyny
leżącej w pasie drogowym
ZD-013/D/A1-C
z dnia 06.08.2019 r.
Umowa zgłoszona / bez uwag
19 ViaCon Polska Sp. z o.o. Dostawa przepustów stalowych ZD-014/D/A1-C
z dnia 23.08.2019 r.
Umowa zgłoszona / bez uwag
20 PERI Polska Sp. z o.o. Dostawa szalunków dla obiektów: WA325, WA326,
WD327, WA328, WA329, WD330, WD332, WA333
ZD-016/M/A1-C
z dnia 29.08.2019 r.
Umowa zgłoszona / bez uwag

Zestawienie Usługodawców


L.p. Pełna nazwa podmiotu Ogólny opis zakresu prac i / lub robót Nr pisma Status
1 Edyta Kucharska Najem kwater dla pracowników fizycznych GDDKIA-0024/18/D/JSap/A1-C
z dnia 14.11.2018
GDDKIA-0036/18/D/JSap/A1-C
z dnia 19.12.2018
(aneks nr 1)
Umowa zgłoszona / bez uwag
2 Multiconsult Polska Sp. z o.o. Prace projektowe GDDKIA-0017/18/D/AKo/A1-C
z dnia 16.10.2018
Umowa zgłoszona / bez uwag
3 Daniel Maranda Pracownia Analiz Środowiskowych ASANGA Prace projektowe GDDKIA-0025/18/D/KRJ/A1-C
z dnia 20.11.2018
Umowa zgłoszona / bez uwag
4 Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe
„DIKAR” Dariusz Kruszyński
– usługa wykonania rozpoznania
i sprawdzenia saperskiego terenu budowy
Usługa wykonania rozpoznania
i sprawdzenia saperskiego terenu budowy
GDDKIA-0034/18/D/JSap/A1-C
z dnia 07.12.2018
Umowa zgłoszona / bez uwag
5 P.P.H.U. „NOWA” Dorota Nowak Sprzątanie pomieszczeń biurowych GDDKIA-0044/19/D/Jsap/A1-C
z dnia 23.11.2018 r.
Umowa zgłoszona / bez uwag
6 Agnieszka Jaguścik oraz Wiesław Jaguścik Najem kwater dla pracowników fizycznych GDDKIA-0037/18/D/JSap/A1-C
z dnia 19.12.2018
Umowa zgłoszona /
Umowa bez uwag
7 „SKB Drive Tech Spółka Akcyjna” Najem powierzchni biurowych na rzecz
biura budowy Wykonawcy
GDDKIA-0038/18/D/JSap/A1-C
z dnia 20.12.2018
Umowa zgłoszona / bez uwag
8 GEOTEKO Serwis Sp. z o.o. Projekty i Konsultacje Geotechniczne GDDKIA-0029/18/D/AKo/A1-C
z dnia 28.11.2018
Umowa zgłoszona / bez uwag
9 "AJ PROJEKT ARTUR JAROŃ" Świadczenie usługi doradczej - koordynacji prac projektowych GDDKIA-0045/19/D/JSap/A1-C
z dnia 17.01.2019
Umowa zgłoszona / bez uwag
10 "TPA Sp. z o.o." Świadczenie Usług Laboratoryjnych
oraz Zamówienia Obsługi Laboratoryjnej Kontraktu
GDDKIA-0047/19/D/AKo/A1-C
z dnia 17.01.2019
INZ-011/19/D/KJ/A1-C
z dnia 15.03.2019
Umowa zgłoszona / bez uwag
11 Anna Tomczyk Najem kwater dla pracowników fizycznych. GDDKiA-0059/19/D/J/Sap/A1-C Umowa zgłoszona /
w weryfikacji
12 P.P.U. GEO S.p. z o.o. Świadczenie obsługi geodezyjnej
wraz z wyniesieniem pasa drogowego
i przygotowaniem geodezyjnej dokumentacji powykonawczej
GDDKIA-0060/19/D/JSap/A1-C
z dnia 12.02.2019 r.
Umowa zgłoszona / bez uwag
13 ENVI Michał Nowak Wykonanie projektu zieleni GDDKiA-0061/19/D/JSap/A1-C
z dnia 1.03.2019 r.
Umowa zgłoszona / bez uwag
14 Elektrostudium Jacek Mojski Wykonanie opracowania przebudowy
sieci elektrycznej, budowy oświetlenia
oraz zasilania w energie elektryczną obiektów
związanych z obsługą drogi
GDDKiA-0061/19/D/JSap/A1-C
z dnia 1.03.2019 r.
Umowa zgłoszona / bez uwag
15 ExpertGroup.pl Michał Gawenda Wykonanie usługi opracowania projektu
przebudowy sieci teletechnicznej, budowy kanału
technologicznego oraz pełnienia nadzoru autorskiego
GDDKiA-0061/19/D/JSap/A1-C
z dnia 1.03.2019 r.
Umowa zgłoszona / bez uwag
16 AXIS Grupa Geodezyjna Sp. z o.o. Wykonanie usługi opracowania map do
celów projektowych, wywiadu branżowego oraz
zaktualizowaniu mapy do celów projektowych w PODGiK
GDDKiA-0062/19/D/JSap/A1-C
z dnia 4.03.2019 r.
Umowa zgłoszona / bez uwag
17 Muzeum Regionalne im. Stanisława Sankowskiego Wykonanie usługi prowadzenia nadzoru archeologicznego GDDKiA-0063/19/D/JSap/A1-C
z dnia 6.03.2019 r.
Umowa zgłoszona / bez uwag
18 Bogdan Kosela Najem kwater dla pracowników fizycznych GDDKIA-0085/19/D/Jsap/A1-C
z dnia 23.04.2019 r.
Umowa zgłoszona / w weryfikacji
19 Mariusz Pastuszka "MMJ-LOGISIC" Firma transportowa Usługi transportowe ZU-003/D/A1-C
z dnia 11.04.2019 r.
Umowa zgłoszona / bez uwag
20 "SYN-PUCh" Syncerz Zbigniew Usługi transportowe ZU-004/D/A1-C
z dnia 11.04.2019 r.
Umowa zgłoszona / bez uwag
21 "Stanisław Walczak Łuk-Bet Usługi transportowe ZU-002/D/A1-C
z dnia 11.04.2019 r.
Umowa zgłoszona / bez uwag
22 GEOTEKO Serwis Sp. z o.o. Wykonanie usługi dotyczącej badań geotechnicznych
oraz wzmocnienia podłoża – aneks nr 1
rozszerzenie zakresu prac
ZU-006/D/A1-C
z dnia 18.04.2019 r.
Umowa zgłoszona / bez uwag
23 Biuro Studiów i Projektów Energetycznych
"Energoprojekt Poznań" Spółka Akcyjna
Wykonanie usługi dotyczącej projektów
przebudowy linii 400 kV
ZU-007/D/A1-C
z dnia 18.04.2019 r.
Umowa zgłoszona / bez uwag
24 TM-VIA Wykonanie usługi tymczasowej organizacji ruchu
wraz z opracowaniem projektów
ZU-008/D/A1-C
z dnia 19.04.2019 r.
Umowa zgłoszona / bez uwag
25 Tree Capital Sp. z o.o. Wykonanie tymczasowego podparcia obiektu WD-324 ZU-001/M/A1-C
z dnia 14.03.2019 r.
Umowa zgłoszona / uwagi IK
26 Mentor Consulting Sp. z o.o. Wykonanie usługi inwentaryzacji DK-1 – jezdnia zachodnia ZU-009/D/A1-C
z dnia 25.04.2019 r.
Umowa zgłoszona / bez uwag
27 SOPHUS Sp. z o.o. Ochrona fizyczna wraz z monitoringiem
całodobowym zaplecza budowy
ZU-010/D/A1-C
z dnia 26.04.2019 r.
Umowa zgłoszona / bez uwag
28 Firma Usługowo - Transportowa Dawid Błażek Usługi transportowe Wykonywanie usługi sprzętem budowlanym ZU-011/D/A1-C
z dnia 29.04.2019 r.
ZU-018/D/A1-C
z dnia 28.05.2019 r.
Umowa zgłoszona / bez uwag
29 PGK Radomsko Sp. z o.o. Odbiór odpadów komunalnych z budowy ZU-001_D/A1-C
z dnia 10.04.2019 r.
ZU-001-rew.1/D/A1-C
z dnia 09.05.2019 r.
ZU-001-rew.2/D/A1-C
z dnia 21.05.2019r.
Umowa zgłoszona / bez uwag
30 Elżbieta Czerwińska Wykonywanie usługi transportowej ZU-012/D/A1-C
z dnia 10.05.2019 r.
Umowa zgłoszona / bez uwag
31 Jacek Dyła Transport Towarowy Wykonywanie usługi transportowej ZU-015/D/A1-C
z dnia 14.05.2019 r.
Umowa zgłoszona / bez uwag
32 PPHU AN-MA-DA Eugeniusz Święcicki Wykonywanie usługi transportowej
- ciągnik siodłowy z zestawem niskopodwoziowym
ZU-016/D/A1-C
z dnia 17.05.2019 r.
Umowa zgłoszona / bez uwag
33 SOŁTYS Sp. z o.o. Wykonywanie usługi transportowej ZU-017/D/A1-C
z dnia 22.05.2019 r.
Umowa zgłoszona / bez uwag
34 Firma Usługowo - Transportowa Dawid Błażek Wykonanie usługi Transportowej ZU-018/D/A1-C
z dnia 28.06.2019 r.
Umowa zgłoszona / bez uwag
35 Instalarstwo Elektryczne Maciej Gransztof Usługa wykonania zasilania pracy budowy ZU-019/D/A1-C
z dnia 04.06.2019 r.
Umowa zgłoszona / bez uwag
36 Przedsiębiorstwa Usługowo-Handlowego Artur Pyrek Wykonanie usługi sprzętem budowlanym ZU-020/D/A1-C
z dnia 05.06.2019 r.
Umowa zgłoszona / bez uwag
37 Jan Jakimiec transport towarowy Wykonanie usługi sprzętem budowlanym ZU-021/D/A1-C
z dnia 06.06.2019 r.
Umowa zgłoszona / bez uwag
38 Trans A.D.S. Utratni Sp.j Wykonanie usługi Transportowej ZU-014 - rew.1/D/A1-C
z dnia 06.06.2019 r.
Umowa zgłoszona / bez uwag
39 Stanisław Walczak Łuk-Bed Wykonanie usługi Transportowej ZU-002/D/A1-C REW.1
z dnia 19.06.2019 r.
Umowa zgłoszona / bez uwag
40 Mariusz Pastuszka "MMJ-LOGISIC"
Firma transportowa
Wykonanie usługi Transportowej ZU-003/D/19/A1-C REW.1
z dnia 19.06.2019 r.
Umowa zgłoszona / bez uwag
41 Trans A.D.S. Utratni Sp.j Wykonanie usługi Transportowej ZU-014/D/A1-C REW.2
z dnia 19.06.2019 r.
Umowa zgłoszona / bez uwag
42 P.P.H.U. WIM-TRANS Witold Michalak Wykonanie usługi sprzętem budowlanym ZU-026/D/A1-C
z dnia 01.08.2019 r.
Umowa zgłoszona / bez uwag
43 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Sp. z o.o. w Radomsku
Odbiór odpadów ZU-001-rew.3/D/A1-C
z dnia 13.08.2019 r.
Umowa zgłoszona / bez uwag
44 Przedsiębiorstwo „JASTA” Sp. z o.o. Usługa utylizacji martwej zwierzyny leżącej w pasie drogowym ZU-013-rew.1/D/A1-C
z dnia 20.08.2019 r.
Umowa zgłoszona / bez uwag
45 Elżbieta Czerwińska Wykonanie usługi transportowej ZU-012-rew.1/D/A1-C
z dnia 22.08.2019 r.
Umowa zgłoszona / bez uwag