Zaawansowanie prac projektowych

Postęp:
98.06%Zaawansowanie rzeczowe

Postęp:
33.23%Zaawansowanie finansowe

46,64% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej – zaliczka 10% wykorzystana w całości
46.64%