Zaawansowanie prac projektowych

Postęp:
89%Zaawansowanie rzeczowe

Postęp: 9,73%
9.73%Zaawansowanie finansowe

23,02% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej – zaliczka 10% wykorzystana w całości
23.02%