Zaawansowanie prac projektowych

Postęp:
85%Zaawansowanie rzeczowe

Postęp: 7,54%
7.54%Zaawansowanie finansowe

16,32% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej – zaliczka 10% wykorzystana w całości
16.32%